tel. 050 35 18 48

tel. (secretariaat) 050 36 68 82

Veelgestelde vragen

Gaan de kinderen op stap met de klas ?

Ja , dat doen ze zeker en zeer regelmatig.

Naast de vele film- en toneelvoorstellingen en de museumbezoeken , gaan onze kinderen zo vaak mogelijk op stap om de wereld te verkennen in de schoolomgeving.
Wanneer de kans zich voordoet binnen de projecten wereldoriëntatie gaan ze ook verder van de school op zoek naar informatie en ervaringen.
Alle uitstappen kaderen uiteraard in de maximumfactuur.
 

Voor onze 3de graad voorzien we een meerdaagse uitstap binnen een uitwisselingsproject met een Franstalige school.
 

Heeft de school echt groene vingers ?

Niet alleen hebben we groene vingers, we behaalden ook reeds 3 MOS-labels op onze school. Ondere andere onze MOS-ketiers zorgden mee voor het behalen van deze labels, maar ook de juffen en de mama's en papa's zetten hier hun beste en groenste beentje voor.

Naast de grote bekommernis om de natuur, zorgen we er ook voor dat het kostbare water op onze planeet zuiver en goed besteed is. Sedert vorig jaar hebben we ons ook op het thema verkeer en natuur gestort.
Het natuurpaleis op school wordt aangevuld samen met de mama's en papa's.
Naast de deur gaan de kleuters wekelijks werken in een moestuintje in hoeve Hangerijn.
Dat doen ze vaak samen met de mensen uit de instellingen die er op bezoek komen. Op deze manier leren onze kindjes dat er ook mensen met beperkingen en toch vele mogelijkheden zijn.
 

Hoe worden de maaltijden besteld ?

De maaltijden worden 3 weken vooraf besteld via een bestelformulier. Bestelde maaltijden worden aangerekend op de maandelijkse schoolfactuur. Uitzondering hierop is wanneer de leerling afwezig is door ziekte.

Hoeveel kost een maaltijd op school ?

Prijzen maaltijden op school:

  • warme maaltijd kleuter : € 3,50
  • warme maaltijd lager : € 4,00
  • belegd broodje : € 3,00
  • belegde sandwich : € 1,20
  • soep: € 0,80
  • dessert: € 0,80
  • soep + dessert : € 1,50

 

Is er een gezondheidsbeleid op school ?

Dagelijks krijgen alle kleuters gratis soep en eten ze een stuk fruit dat van thuis wordt meegebracht. In de lagere afdeling brengt iedereen elke dag fruit mee en vragen we een gezonde koek mee te brengen. Alle kinderen drinken de hele dag door water in de klas. Daarnaast gaan we in op elke gelegenheid om te bewegen en te sporten. Dit ook op woensdagnamiddag.

Is er opvang voor en na school ?

Ochtend:

Vanaf 7u15 kunnen de kinderen terecht in de voorschoolse opvang op school bij juf Saskia.
Vanaf 8u30 start het toezicht op de speelplaats door de juffen.

Na school: 

De opvang start om 16u bij juf Inne en eindigt om 18u.

Op vrijdag start de opvang om 15u30.

Per begonnen half uur betaalt u voor onze opvang € 0,80. Dit bedrag verschijnt maandelijks op uw schoolfactuur.

De prijs voor een koekje is € 0,60.

Tijdens de schoolvakanties en op woensdagnamiddag:

Tijdens de vakanties en op woensdagnamiddag is geen opvang op school. Op woensdagnamiddag is er wel een leerkracht die toezicht houdt tot 12u30.

 

Kan ik als mama of papa ook meehelpen op school ?

Dat kan zeker !

Onze ouderraad blijft zoeken naar enthousiaste en positieve mama's en papa's die mee willen denken en bouwen aan onze school.

Ook de groep 'Natuurouders' kan aangesterkt worden met enthousiastelingen die de leerkrachten een handje willen helpen bij natuureducatieve activiteiten op school.

Denkers en doeners zijn meer dan welkom om samen met alle juffen aan onze school te bouwen! Geïnteresseerd? Spreek af met de juf en hou best onze berichten op GIMME in het oog.

Kan ik mijn kindje vlot naar school brengen ?

Onze school ligt in een doodlopende straat wat ervoor zorgt dat de verkeersdrukte aan school zeer beperkt is.

We moedigen onze kinderen aan om te voet of met de fiets naar school te komen. Ze krijgen hiervoor een fluojasje van de school om hen aan te moedigen en zichtbaar te maken.

Kan mijn peutertje nog een dutje doen over de middag ?

Dat kan , na het middagmaal wordt uw peuter in bed gestopt en kan hij/zij er rustig een dutje doen.

Juf Fanny en juf Siska zijn naast de deur van het slaapklasje aan het werk en vangen de peutertjes op wanneer ze ontwaken.

Kerstmarkt ?

Dit jaar nemen we voor het eerst deel aan de kerstmarkt bij onze lieve buren in hoeve Hangerijn. U komt toch ook een kijkje nemen ?

Waar staat KIVA voor ?

KIVA is een Finse methode die pestgedrag preventief aanpakt.
Via allerlei lessen en activiteiten leren de kinderen op een nog fijnere manier met elkaar omgaan en daalt pestgedrag zelfs tot 50% !
Een kernteam van leerkrachten volgde de opleiding hiervoor en vanaf 1 september 2015 startten we officieel als KIVA school.
Wij willen een pestvrije school waar kinderen op een fijne manier met elkaar omgaan !
 

Op welke momenten kan mijn peutertje instappen ?

Dat kan op 1 september , na de herfstvakantie , na de kerstvakantie , op 1 februari , na de krokusvakantie , na de paasvakantie en na het hemelvaartverlof. U twijfelt nog over de precieze datum ? Neem gerust contact met ons op en dan helpen wij u dit berekenen.

Sport op school ?

Vanaf de 1ste kleuterklas is een bijzondere leerkracht voor sport voorzien. Zij leert de kinderen van jong tot oud de juiste motorische vaardigheden aan. Op woensdagnamiddag neemt onze school deel aan vele sportactiviteiten. Daarnaast proberen we om met zoveel mogelijk sportclubs samen te werken om tijdens de lessen lichamelijke opvoeding een gevarieerd aanbod te kunnen geven.

Vanaf welk moment is er toezicht voorzien op de speelplaatsen ?

Om 8u30 is er toezicht voorzien door de leerkrachten op de speelplaats.
Tot 8u30 is er betalend toezicht voorzien in de voorschoolse opvang.

Na de lessen is er toezicht voorzien door de juffen tot 16u30.
Op woensdag is er toezicht voorzien door een juf tot 12u30 en dit is ook zo op vrijdag tot 16u00.
Tussen 16u (op vrijdag 15u30) en 18u is er betalend toezicht voorzien in de naschoolse opvang.

Wanneer kan ik mijn zoon(tje) of dochter(tje) inschrijven ?

Dat kan op elke schooldag tijdens de schooluren, maar ook op afspraak indien gewenst.

Ook tijdens onze infomomenten kleuter en onze opendeurdag kan u inschrijven.

In de zomervakantie kan u nog bij ons inschrijven tot en met 3 juli en vanaf 17 augustus en dit telkens tussen 9u en 12u en 14u en 16u.

Wanneer kan ik op het schoolsecretariaat terecht ?

Ons schoolsecretariaat bevindt zich in de hoofdafdeling in de Daverlostraat. Daar kunt u elke dag tussen 8u en 16u30 terecht. Tussen 12u30 en 13u is ons secretariaat niet bereikbaar. Op woensdag stoppen we om 12u.


 

Wanneer kan mijn peutertje starten op school ?

Uw kapoen kan mee spelen met de vriendjes in de peuterklas op de instapdatum die volgt op het moment dat uw kapoen 2 jaar en 6 maand is.

Wanneer start en eindigt de school ?

De school start om 8u45.

Er is een middagpauze voorzien vanaf 11u45 tot 13u.

Om 15u45 eindigen de lessen.

Op vrijdag is dit om 15u20 en op woensdag om 11u45.

 

Wat als mijn kind(je) moeite heeft met leerstofonderdelen of juist meer uitdagingen nodig heeft ?

Wij gaan voor de begeleiding van elke leerling samen met u als ouder op pad om zoveel mogelijk informatie te hebben over uw kind(je). Wanneer er redenen zijn tot bezorgdheid gaan we onmiddellijk samen aan tafel zitten om een oplossing voor deze bezorgdheden te vinden. Om alle zorgvragen van onze leerlingen zo grondig en gepast mogelijk te behandelen heeft onze school een zorgcoördinator die elke dag op school aanwezig is. Zij helpt leerlingen, leerkrachten en ouders om de meest gepaste begeleiding van een kind uit te stippelen.

Wat als mijn kind(je) ziek is ?

Dan krijgen we graag van u een seintje via mail of telefoon. Zo weten we meteen wat er aan de hand is.

Nadien vragen we dan een ziektebriefje of doktersattest om de afwezigheid te wettigen.

Dit natuurlijk enkel voor de leerplichtige kinderen.

Wat gebeurt er bij het bezoek aan het pietenbos ?

We gaan lekker op stap naar het Paalbos.
Daar worden we door enkele zwarte pieten opgewacht en maken we samen met de pieten een mooie en leuke wandeling door het bos.
Misschien komen we wel de Sint tegen.

Daarna vertrekken we met zijn allen terug naar school waar we kunnen genieten van een lekker kopje soep, gemaakt door enkele mama's.

Wat gebeurt er precies tijdens het grootouderontbijt ?

De grootouders mogen samen met hun kleinkindjes komen ontbijten.
Na het ontbijt zijn ze welkom in het klasje.
Een leuk feest voor jong en oud waarbij er wordt gedanst,gezongen,...kortom een dag waarop de oma's en opa's eens mooi in de bloemetjes worden gezet.
De mama's en de papa's zullen voor 1 keer naar de verhalen van de oma's , opa's en de kindjes mogen luisteren. 

Wat gebeurt er tijdens het sintfeest ?

De sint bezoekt elk jaar ook onze school. We maken er samen met de juffen en kinderen een heus feest van.

De mama's en papa's zullen wel nog iets langer moeten wachten om de sint te zien, maar hij komt zeker bij hen thuis ook langs!

Wat gebeurt er tijdens het vriendjesfeest ?

Als afsluiter van het project "vriendjes zijn" organiseren we een vriendjesfeest.
Na school (om 15u30) kunnen de kleutertjes en de kindjes van groep 1 en groep 2 samen met papa,mama,oma,opa,... dansen en zingen in het restaurant van de hoofdschool in de Daverlostraat.
De grote jongens en meisjes uit groep 3,4,5 en 6 kunnen van 17u45 tot 19u45 feesten tijdens de kinderfuif in het restaurant van de hoofdschool in de Daverlostraat.

Wat gebeurt er tijdens het wereldfeest ?

Elk jaar werken we in alle klassen op school rond een land of een werelddeel.
We leren over de cultuur, de mensen en de dieren die er wonen,...
Als afsluiter van dit project geven we dan een wereldfeest.
Tijdens dit feest proeven we van de lekkere keuken van het land en zijn er workshops rond de cultuur van het land.

Wat is het tuinfeest ?

Als apotheose van het schooljaar is er ons tuinfeest.
We leven er met ons allen naar toe en wat er tijdens het tuinfeest allemaal gebeurt, houden we zo lang mogelijk geheim.
We kunnen wel al verklappen dat we eerst 's middags lekker kunnen eten. 

Benieuwd ? Kom zeker langs en schrijf in voor het eten !

Wat moet ik mee brengen om mijn kapoen in te schrijven ?

U hoeft alleen de SIS-kaart of identiteitskaart van uw zoon(tje) of dochter(tje) mee te brengen bij de inschrijving.

Een vooraf gemaakt lijstje met vragen is natuurlijk ook uiterst handig zodat wij samen met u deze vragen kunnen beantwoorden . Al kan u ook na de inschrijving steeds bij ons terecht met al uw vragen. U kan deze ook telefonisch of per mail stellen.

Wordt er medicatie gegeven op school ?

Neen, alleen ontsmettingsmiddelen worden gebruikt bij wondjes.

Indien een leerling medicatie dient in te nemen op school kan dit alleen met een begeleidend briefje van de dokter.

Zijn er graadsklassen ?

In de kleuterklas en de lagere afdeling zijn er graadsklassen.

Zo zitten groep 1 en groep 2 samen voor W.O.  , muzische vorming , L.O. en zedenleer/godsdienst. Ook in de groep 3/4 en groep 5/6 zijn er graadsklassen.

We houden vast aan deze graadsklassen omdat ze ons heel wat mogelijkheden geven om activerende werkvormen te gebruiken en te diferentiëren. We merken zelfs dat de kinderen uit graadsklassen beschikken over een sterk ontwikkelde vaardigheid om zelfstandig te werken en te plannen. Deze vaardigheid komt hen uitstekend van pas in de secundaire school.

Tijdens onze laatste doorlichting waren ook de betrokken inspecteurs zeer lovend over onze graadsklassen. Bewijs daarvan is terug te vinden in het verslag van onze schooldoorlichting.

Zwemmen ?

De 3de kleuterklas gaat 1 keer per maand zwemmen in Interbad waar ze kennismaken met watergewenning.
In groep 1 staan 17 zwembeurten gepland (= 2-wekelijks) waarbij er doorgedreven watergewenning wordt gegeven door de eigen juf.
Groep 2 leert gedurende 17 zwembeurten zwemmen bij een zwemjuf en de eigen juf.
Groep 3/4 gaat nog 10 keer zwemmen.
Groep 5/6 gaat na de paasvakantie nog 5 keer zwemmen.
Onze grote jongens en meisjes gaan te voet naar het zwembad.
Voor groep 1 betaalt de school 10 zwembeurten. De overige 7 zwembeurten worden betaald via de maximumfactuur.