tel. 050 35 18 48

tel. (secretariaat) 050 36 68 82

Als leerkracht lichamelijke opvoeding bezit juf Christelle de gave om de leerlingen warm te maken voor heel wat naschoolse sportactiviteiten. Met groot gemak organiseert ze de vele deelnames van onze school aan tal van woensdagnamiddagtornooien.