tel. 050 35 18 48

tel. (secretariaat) 050 36 68 82

  • Wie ben je? Laurien Borglevens
  • Wat doe je bij ons op school? Ik geef de lessen PEGO. Dit staat voor Protestantse Evangelische Godsdienst.
  • Wie ben je?  Sven Devriese
  • Wat doe je bij ons op school? Ik geef niet-confessionele zedenleer.
  • Wat is je lievelingseten? Scampi's diablo met kroketjes
  • Heb je een lievelingsfilm?

Het vak godsdienst is doorheen de jaren geëvolueerd waarbij actuele thema's uit het leven van de kinderen centraal staan. Door middel van Bijbelse en niet-Bijbelse verhalen leren de kinderen situaties en personen kennen die hen inspireren om te leven als een goed mens.