tel. 050 35 18 48

tel. (secretariaat) 050 36 68 82

  • Wie ben je?  Sven Devriese
  • Wat doe je bij ons op school? Ik geef niet-confessionele zedenleer.
  • Wat is je lievelingseten? Scampi's diablo met kroketjes
  • Heb je een lievelingsfilm?
  • Wie ben je? Laurien Borglevens
  • Wat doe je bij ons op school? Ik geef de lessen PEGO. Dit staat voor Protestantse Evangelische Godsdienst.

Het vak godsdienst is doorheen de jaren geëvolueerd waarbij actuele thema's uit het leven van de kinderen centraal staan. Door middel van Bijbelse en niet-Bijbelse verhalen leren de kinderen situaties en personen kennen die hen inspireren om te leven als een goed mens.