tel. 050 35 18 48

tel. (secretariaat) 050 36 68 82

Samen zorgen voor alle kinderen en hen een zeer uitdagende school en klas aanbieden vormen de pijlers van de visie van onze directeur.
Door de leerlingenraad, de ouderwerking en teamoverleg houdt ze de vinger aan de pols.