tel. 050 35 18 48

tel. (secretariaat) 050 36 68 82

Onze school

Onze school is gelegen midden in het beschermd natuurgebied ‘De Gemeneweidebeek’, tussen de koeien en de fluitende vogels, in een doodlopende en dus verkeersveilige straat met naast onze school, het ‘Paalbos’ en hoeve Hangerijn. Een ideale manier om de kinderen te leren genieten van, respect te hebben voor de schoonheid van de natuur en de rust die onze omgeving uitstraalt.
We beschikken over een enorme tuin, waarin de kinderen naar hartenlust kunnen ravotten, samen kampen bouwen, spelen in het natuurpaleis, klauteren op ons avonturenpark en spelen in en op het speelkasteel. Al dit groen daagt de leerlingen natuurlijk uit om op onderzoek te gaan en het leven van planten en dieren in onze natuur, te ontdekken.
Als school willen het verschil maken door voor elk kind kwalitatief en uitdagend onderwijs aan te bieden. Hiervoor gebruiken we een aantal werkvormen vanuit het methodeonderwijs zonder af te stappen van de beoogde eindtermen.
Voor de activiteiten wereldoriëntatie beschouwen we de ons omringende wereld als groot laboratorium waar meer te leren valt dan uit eender welk boek.

We maken ondermeer gebruik van graadsklassen om het zelfstandig werk , het samenwerken en het nemen van initiatief bij onze kinderen aan te wakkeren.
 In deze graadsklassen kan de juf steeds de leerstof herhalen voor de kinderen die hier nood aan hebben en uitdiepen voor de kinderen die wat sneller zijn.
Er gaat veel aandacht naar sociale vaardigheden zodat de kinderen zich bij ons op school echt goed kunnen voelen. Door onze kleinschaligheid vormt de hele school 1 grote familie. Iedereen kent elkaar bij naam , de grote kinderen helpen en spelen met de kleintjes , alle juffen zijn door iedereen gekend,...

Onze school is een school van Atheneum Jan Fevijn. Dat betekent dat uw zoon(tje) of dochter(tje) na de basisschool zijn/haar weg kan vervolgen in ons Atheneum Jan Fevijn.

Nathalie David
directeur