tel. 050 35 18 48

tel. (secretariaat) 050 36 68 82

Lagere school

Naast kleutergroepen hebben we natuurlijk ook lagere groepen.

Groep 1 en groep 2 zitten afzonderlijk voor wiskunde en taal in de voormiddag. In de namiddag zitten ze samen om heel wat bij te leren over wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding. Alle andere groepen zitten in graadsklassen omdat we ervan overtuigd zijn dat dit vele voordelen biedt voor de voorbereiding van de verdere schoolloopbaan van onze jongens en meisjes.

Elke dag starten we met een kring. Vertelkring, actualitietskring, poëziekring, toonkring, techniekkring,... Ze staan allen op ons menu.

Vanaf groep 3/4 trainen we onze leerlingen om zelf hun taken te leren plannen tijdens de vrije werktijd. Op die manier helpen we hen groeien.

In groep 5/6 zorgen we ervoor dat deze lijn wordt doorgetrokken en dat de leerlingen nog meer zelf initiatief nemen.

Voor wereldoriëntatie werken we bewust niet met een methode, maar kiezen we voor projecten. Hierbij zorgen we ervoor dat alle leerplandoelen wel aan bod komen, maar de leerlingen nog steeds een eigen inbreng hebben.

In de kleutergroepen leren onze Paalbossers hun eerste woordjes Frans. Van groep 1 tot en met groep 4 komt Pistache om samen met hen spelenderwijs verder kennis te maken met de Franse taal. In groep 5 en 6 begint het serieuze werk voor Frans.

Ons uitgebreid zorgbeleid omhelst niet alleen de individuele begeleiding van de kinderen die moeite hebben met leerstofonderdelen, maar heeft tevens oog voor die kinderen die een extra uitdaging nodig hebben en aankunnen. Voor de snellerenden hebben we naast vele aanpassingen in de klas ook een regenboogklas. Hier worden ze uitgedaagd om moeilijkere en ingewikkeldere projecten te realiseren. Daarnaast leren we hen ook studeren.

Maar bovenaan onze lijst staan een goede sfeer, genieten van de natuur en het ontwikkelen van ieders talenten.